Природата като учител – Обобщена оценка

Обучителният курс "Природата като учител - Екоцентрично развитие в младежката работа" е вдъхновен и се основава на модела за Екоцентричното колело, разработен от американския психолог Бил Плоткин. Цели да създаде образователна рамка, която да допринесе за цялостното развитие на младежките работници.

Обучението предостави възможност за изследване на различни понятия и практики, свързани с балансирания живот в 4 измерения: физическо, емоционално, интелектуално и духовно.

Младежките работниците, участващи в проекта, преживяха екоцентрични практики в контекста на техния личен и професионален живот. Курсът включи и дейности за осигуряване на устойчивост на приложения процес и постигнатите резултати. Преживените практики бяха трансформирани в образователни методи и инструменти, които да бъдат използвани в младежката сфера за развитието на младите хора.

24 Младежки работници от 10 страни живяха и учиха заедно в продължение на 9 дни в еко-образователен център "Училище сред Природа" в село Гудевица.

Те се срещнаха с Българската култура...

... насладиха се на здравословна вегетарианска храна...

... и придобиха знания и умения в сферата на Екоцентричното развитие и Позитивната психология.

Тук може да прочетете обощената оценка от обучителния курс: Evaluation Summary NAT

Линк към галерията със снимки във Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/LFCFoundation/photos/?tab=album&album_id=1796400384006218

Проектът "Природа като учител - екоцентрично развитие в младежката работа" се финансира от програмата "Еразъм +" на Европейския съюз. Проектът е финансиран от Българската Национална Агенция (ЦРЧР) под номер - 2016-3-BG01-KA105-035201.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *