Себе-изследване – индивидуален процес за размисъл и практика – 1

15 students

 Себе-изследване – индивидуален процес за размисъл и практика – 1 Учене за промяна

Онлайн курса „Себе-изследване – индивидуален процес за размисъл и практика” е обучителен инструмент за лично и професионално развитие. Той е създаден по проект “ACHIEVE” – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници (2016-2-BG01-KA205-023835), финансиран от Европейската програма Еразъм +.

Неговото предназначение е да ви помогне в развитието и повишаването на вашия капацитет, чрез насочване на процеса на себе-изследване, размисъл и самооценка. Основните концепции в него са: Позитивна психология и Екоцентрично развитие[1]. Те бяха тествани в рамките на проекта и демонстрираха множество ползи както за младежи, така и за възрастни. Доказа се, че те подкрепят личното и професионалното развитие на хората, като ги карат да се чувстват компетентни, уверени, самосъзнателни, мотивирани, социални и активни. Тези две концепции се обединяват в холистичен (цялостен) подход и дават нова перспектива за справяне с трудностите в развитието чрез укрепване на индивида, за да се чувства добре и да върши добро.

[1] – https://learningforchange.net/bg/knowledge-base/ 

Ползите за вас от следването на процеса (чрез водене на дневник, отговаряне на въпроси, размисъл и преживяване на различни практики), ще бъдат:

1. Личностно въздействие
  • Развитие на меки умения: комуникация, активно слушане, аналитични умения, креативност, умения за учене и др.;
  • Развитие на положителни нагласи: увереност, самочувствие, мотивация, социално включване, активно гражданство, упоритост, устойчивост и др.;
  • Подкрепа на ученето през целия живот и стремежа към непрекъснато лично и професионално развитие.
2. Професионално въздействие
  • Подобрени професионални качества: планиране и прилагане на иновативни обучителни практики;
  • По-добро адресиране на нуждите на вашата целева група;
  • По-добри перспективи за професионална реализация и финансова стабилност;
  • Нови проекти и идеи на местно и национално ниво.

Instructor

Ognian Gadoularov

"Confident, Responsible, Engaging, Calm, Well-mannered, Passionate, Positive, Protective, Interesting, Creative, Communicative, Very friendly, REVOLUTIONARY" - These are just some words that my friends and colleagues have said about me. I leave you to judge whether they are true. I am Youth worker and Trainer from Bulgaria. Currently working as a trainer specialized in trainings for communication and presentation skills. I am involved in interactive teaching and environmental education for children and youth. Also prepares and educates instructors for working with children and young people. Expert in conducting adventure programs based on methods of experiential learning and improving team performance. Certified instructor in rock climbing and slack lining. Since the autumn of 2011 I am part of the team of trainers of SALTO EuroMed, intended to promote international team conducting trainings in the context of Euro-Mediterranean cooperation and youth work. http://trainers.salto-youth.net/ognian-gadoularov/

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *