Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Обща информация

Този сайт е собственост и се управлява от Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”, регистрирана благотворителна организация в Р.България с регистрационен номер 176996288, с председател на УС Огнян Гъдуларов.

Чрез използването на сайта вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да спазвате следните правила и условия. Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” може да добави функции или услуги на уеб сайта, които, освен ако не е указано друго, ще бъдат предмет на тези правила и условия. Фондацията може да актуализира общите условия за ползване без да ви уведомява и по тази причина трябва да проверявате периодично за актуализации. Ако не сте съгласни с някое условията, моля не използвайте уеб сайта.

Съдържание на сайта и препратки

Цялото съдържание, налично на уебсайта или чрез каквито и да било други уеб сайтове, които са свързани към интернет страницата чрез хиперлинкове, е предвидено в полза на лица и групи, които участват в дейности и проекти на Фондацията, както и за образователни и информационни цели.

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” е изготвила материалите в този сайт с усилия, за да гарантира точността на информацията, но тъй като съдържанието е за общо ползване, никоя статия не следва да замени подробни съвети по отношение на индивидуални обстоятелства, а потребителите са насърчавани да се свържат с офиса на Фондацията за повече информация, преди да вземат важни решения. Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” не носи отговорност за точността, полезността или наличието на всеки файл, или за всякакви действия, предприети от вас въз основа на всеки файл.

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” има и запазва авторските права за цялото съдържание на сайта и в подбора, подреждането и представянето на това съдържание (включително информация в публичното пространство) и цялостния дизайн на сайта.

Възпроизвеждането се разрешава за некомерсиални, обществени и образователни цели при изрично споменаване на източника и авторите и без промяна и редактиране на съдържанието. При възпроизвеждане, копиране и споделяне на съдържание от сайта Фондацията трябва да бъде изрично уведомена.

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” не носи отговорност за практиките за поверителност на уеб сайтове, препратки към които са публикувани на страницата на Фондацията. Публикуването на препратки не означава, че Фондацията:

  1. Спонсорира и/или одобрява становищата, изразени от свързани сайтове или продуктите и услугите, предлагани на свързани сайтове;
  2. Смята или гарантира, че информацията в свързаните сайтове е точна, надеждна, окончателна, пълна или актуална;

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” запазва правото си по свое усмотрение и без предизвестие да премахва всякакви връзки към външни уебсайтове.

Поверителност и защита на личните данни

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” защитава поверителността на личната ви информация и има за цел да поддържа безопасна и сигурна система за работа с вашите данни. Фондацията има за цел да гарантира, че вашата лична информация се обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република България.

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” използва както технологични, така и физически методи да пази информацията от злоупотреба, загуба или неразрешен достъп, изменение или разпространение. Въпреки това, споделянето на данни в интернет не е напълно безопасно. Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” предприема разумни стъпки към съхранението на лични данни събрани чрез уебсайта на Фондацията, но не може да гарантира сигурността на информацията, споделена в интернет.

Контакт

Ако имате въпроси или оплаквания от начина, по който Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” оперира с лични данни или искате да получите достъп или коригирате вашата лична информация, следва да се свържете с екипа на Фондацията:

Имейл: home@learningforchange.net

Телефон: (+359) 896 756 267.

Ограничения и изключения

Уебсайтът се предоставя безплатно и вие се съгласявате да използвате сайта на своя собствена отговорност.

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” отказва всякакви гаранции, изказани устно или по подразбиране, от всякакъв вид, и по-специално не дава никакви гаранции, че сайтът отговаря на вашите изисквания, или ще работи непрекъснато, без грешка, забавяне или нарушаване на сигурността. Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” не гарантира, че сайтът,препратките към други сайтове или сървърите, на които се хоства уебсайта или сайтовете не са засегнати от вируси, грешки или дефекти, или че вируси, грешки или дефекти ще бъдат поправени.

Всички материали, които потребителите получават чрез сайта, са изцяло ваша отговорност. Всяка повреда на вашия компютър или софтуер, както и загуба на данни, чрез изтегляния чрез сайта е изцяло ваша отговорност. Трябва да се уверите, че имате подходяща и актуална антивирусна защита, която да защитава вашия компютър и данни.

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” не дава никакви явни или неявни гаранции, представителства или потвърждения във връзка с уебсайта или неговото съдържание или всяка информация, продукти или услуги, предоставяни чрез уебсайта или чрез каквито и да било сайтове, които са свързани с уебсайта.

Юридическа информация

С използването на сайта и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия.

Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Ако някоя част от тези правила и условия е невалидна или неприложима, недействителността не засяга валидността или приложимостта на всяка друга част.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.01.2018 г.