КОНТАКТИ

Председател на Управителния съвет

Огнян Гъдуларов

телефон: (+359) 896 756 267

имейл: ogi@learningforchange.net


 

Заместник-председател на Управителния съвет

Донка Калчева

телефон: (+359) 898 229 296

имейл: doni.kalcheva@gmail.com


 

Контакти

Пощенски адрес:

П.к. 18

Велико Търново 5006, България

Имейл: home@learningforchange.net

Телефон: (+359) 896 756 267

Банкова сметка

В лева:

Райфайзен банк

IBAN: BG95RZBB91551006881642

BIC: RZBBBGSF

Титуляр: ФОНДАЦИЯ “УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”