През интелигентност към вдъхновение

Проектът “През интелигентност към вдъхновение” се финансира от програмата “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер – 2017-1-BG01-KA105-036004.