Видео от проекта

“SPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in Nature” от Фондация “Учене за промяна” в YouTube

Това е кратко видео, предоставящо поглед отвътре върху активностите по време на тренинга.