Наръчник от проекта (на английски език)

 Наръчник от проекта (на английски език) Учене за промяна

 

Наръчник с практики от обучителния курс “SPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in Nature”

Този наръчник е създаден в резултат на интензивна работа от участниците и екипа обучители по време на тренинга „SPIRAL” (2020-1-BG01-KA105-078293), финансиран от Европейската програма „Еразъм +”.

Линк за изтегляне на наръчника – SPIRAL Manual