НАРЪЧНИК: Обучение на младежки работници – използване на НФУ и интерактивни методи в младежката работа

Last Updated On June 14, 2018
You are here:
  • KB Home
  • Младежка работа
  • НАРЪЧНИК: Обучение на младежки работници – използване на НФУ и интерактивни методи в младежката работа

 НАРЪЧНИК: Обучение на младежки работници – използване на НФУ и интерактивни методи в младежката работа Учене за промянаТози наръчник е разработен в резултат на сътрудничеството в младежката сфера на експерти от България и Румъния в рамките на проекта “Неформално учене за заетост” – 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран от Европейската програма Еразъм + по ключова дейност 2.

Подбора на темите в настоящия наръчник е резултат от многогодишната работа в сферата на неформалното учене на експерти от България и Румъния. В двете страни няма релевантни публикации, засягащи темата за неформалното учене, както и за обучението на обучители. На европейско ниво обучителните материали и публикации по темата са малко и доста повърхностни по отношение на педагогическите подходи, на които се обръща внимание.
Екипът от експерти се опита да създаде задълбочен подбор от теми и подходи, отговарящи на нуждите на бъдещите обучители в сферата на НФУ и младежката работа на база на своята практика във формалното и неформалното образование, множеството споделени мнения на специалисти и различни изследвания по темата.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАРЪЧНИКА