Наръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство

Last Updated On June 14, 2018
You are here:
  • KB Home
  • Неформално учене
  • Наръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство
 Наръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство Учене за промянаНаръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство
Сборник материали от международно обучение „Имало едно време … Човешки права””

Проект „Различни, но еднакви или имало едно време…” Настоящият наръчник стана възможен  благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, чрез фонд „Дарителски кръг – Развитие”

Основна цел на този наръчник е насърчаване на образованието за правата на човека и  споделяне на готови за използване сесии (обучителни модули) за преподаване правата на децата чрез  използване на изкуство. Това ръководство е компилация от теоретична част за правата на човека, преподаване на правата на  човека и интерактивно обучение на деца и практическа част със сесии, готови за прилагане.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАРЪЧНИКА