Инструменти за развитие и учене и примерни програми

Last Updated On August 13, 2018
You are here:

 Инструменти за развитие и учене и примерни програми Учене за промянаИнструменти за развитие и учене и примерни програми е обучително помагало за лично и професионално развитие. То е създаден по проект “ACHIEVE” – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници (2016-2-BG01-KA205-023835), финансиран от Европейската програма Еразъм +.

То предлага набор от инструменти (методи), които целят да подкрепят, насочват и задълбочат процеса на личностно и професионално развитие на младежките работници и младите хора. Тук ще намерите идеи за сесии с продължителност от 0,5 час до 1 ден. Всички инструменти могат да се използват като елементи на по-дълги програми или да се добавят като елементи в учебни процеси.

Изтегли помагалото – Инструменти за развитие и учене и примерни програми