Връстници обучават връстници – обучение на обучители

Last Updated On June 14, 2018
You are here:

 Връстници обучават връстници – обучение на обучители Учене за промянаВ много страни по света има наръчници за обучение на връстници от връстници.
Като цяло те се опитват да дадат насоки за обучение на обучителите на връстници
или идеи за дейности, които могат да бъдат провеждани в проекти с млади хора за обучение
на връстници от връстници.
Тази публикация обаче се концентрира специално върху обучението на обучители и дава
примерна обучителна програма. Примерният график се основава отчасти на опита от
поредица субрегионални обучителни семинари в Източна Европа и Централна Азия,
организирани от Междуинституционалната група на ООН за здраве, развитие и закрила на
младите хора в Европа и Централна Азия.
Наръчникът е предназначен да подпомогне работата в бъдещи обучения на „опитни”
обучители в обучението на връстници от връстници. Но много от упражненията, включени
в обучителната програма, могат да бъдат използвани и за обучение на обучители по подхода
„Връстници обучават връстници” на възраст над 16 години. Някои от дейностите са
подходящи и за сесиите на терен, в които обучителите работят с целеви групи от млади
хора на възраст между 14 и 20 години.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАРЪЧНИКА