Дарения

Дарения в евро:

Райфайзен банк

IBAN: BG51RZBB91551006881658

BIC: RZBBBGSF

ТИТУЛЯР: ФОНДАЦИЯ “УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”

 

Дарения в лева:

Райфайзен банк

IBAN: BG95RZBB91551006881642

BIC: RZBBBGSF

ТИТУЛЯР: ФОНДАЦИЯ “УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА”