Екомаршрут до защитена местност “Николински кладенец”, с. Ветринци

В края на лятото разчистихме и маркирахме пътеката до чешмата в защитена местност „Николински кладенец“ в с. Ветринци. Маршрутът е лек и приятен и минава през дъбова гора.

Satellite map - Ecotrail to Nikolinski Kladenets
Стандартна карта
Satellite map - Ecotrail to Nikolinski Kladenets
Сателитна карта

 

 

 

 

 

На тази карта ще откриете информация за основните растителни и животински видове, срещани в района.

Легенда на използваните цветове:
Синьо – видът не е застрашен от изчезване и не е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие;
Зелено – видът не е застрашен от изчезване, но е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие;
Червено – видът е застрашен от изчезване и е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Ако желаете да разгледате снимки от работата по този и други екомаршрути, надникнете в този албум.

Проект “Природата като учител” е финансиран от Vivacom Регионален грант 2022.