Έρευνα ανάμεσα σε λειτουργούς νεολαίας σχετικά με τα κενά στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη

Στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής εργασίας για το πρόγραμμα ACHIEVE, διεξήχθη έρευνα ανάμεσα σε λειτουργούς νεολαίας σχετικά με τους τομείς που χρειάζονται επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη – με βάση την ποιότητα και τα πρότυπα της εργασίας για τους νέους. Η έρευνα διαπίστωσε τα σημεία στα οποία οι λειτουργοί νεολαίας χρειάζονται ανάπτυξη για να βελτιώσουν την ποιότητα του έργου τους με τους νέους. Η έρευνα έγινε ανάμεσα σε λειτουργούς νεολαίας από την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Τα αποτελέσματα δείχνουν τις απόψεις και τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας σχετικά με τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους με τους νέους.

Η έρευνα δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες παρά σε ακαδημαϊκές γνώσεις που αναπτύσσονται στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Η έρευνα έγινε με βάση ερωτηματολογίων.

Βρέστε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ (στην Αγγλική γλώσσα)

Summary of Survey О1

Το πρόγραμμα “ACHIEVE” χρηματοδοτείται πό την Ευρωπαική Ένωση και το πρόγραμμα Ε+

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *