ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα Erasmus+

ACHIEVE – καινοτόμες μέθοδοι για εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων με νέους

 Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε μέσω της Βουλγάρικης Εθνικής Υπηρεσίας (HRDC) υπό τον αριθμό – 2016-2-BG01-KA205-023835.

Η Φύση Εκπαιδεύτρια - οικο-κεντρική ανάπτυξη στην Εργασία με Νέους

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε μέσω της Βουλγάρικης Εθνικής Υπηρεσίας (HRDC) υπό τον αριθμό – 2016-3-BG01-KA105-035201.

FITI –Από την Ευφυΐα στην Έμπνευση ( From intelligence to Inspiration)

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε μέσω της Βουλγάρικης Εθνικής Υπηρεσίας (HRDC) υπό τον αριθμό – 2017-1-BG01-KA105-036004.

MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε μέσω της Ρουμανικής Εθνικής Υπηρεσίας  υπό τον αριθμό – 2018-2-RO01-KA205-049977.