Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου – ατομικός αναστοχασμός και πρακτικές εφαρμογές

11 students

 Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου – ατομικός αναστοχασμός και πρακτικές εφαρμογές Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Το βιβλιαράκι τσέπης με θέμα την αυτο-ανακάλυψη αποτελεί μέρος μιας σειράς εργαλείων μάθησης που στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Τα εργαλεία αυτά έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος “ACHIEVE” – καινοτόμες μέθοδοι ανάπτυξης και κατάρτισης λειτουργών νεολαίας (2016-2-BG01-KA205-023835) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +.

Το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αυξήσετε τις ικανότητές σας μέσα από την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη. Θα σας οδηγήσει στη διαδικασία της αυτο-ανακάλυψης, αναστοχασμού και αυτο-αξιολόγησης. Βασίζεται σε δύο βασικές προσεγγίσεις: Τη Θετική Ψυχολογία και την Οικοκεντρική Ανάπτυξη [1] . Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά ευεργετικές για τους μεγαλύτερους και τους νεαρούς ανθρώπους σε διάφορους τομείς. Έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων, κάνοντάς τους να αισθάνονται άτομα ικανά, με αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία, με προσωπικά κίνητρα και φιλοδοξίες, άτομα πιο κοινωνικά και δραστήρια. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η επίδραση των δύο αυτών προσεγγίσεων επηρεάζει θετικά τον τομέα των μαθησιακών επιτευγμάτων.
Αυτές οι δύο προσεγγίσεις υποστηρίζουν μια ολιστική μέθοδο και μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση προβλημάτων, βοηθώντας το άτομο να νιώθει καλά και να κάνει καλές πράξεις προς τους άλλους.

Τα οφέλη που θα κερδίσετε από τη διαδικασία που ακολουθείται σ’ αυτό το εργαλείο (με την καταγραφή, την απάντηση σε ερωτήματα, τον αναστοχασμό και την εμπειρία μέσα από το βίωμα διαφορετικών πρακτικών) θα είναι τα εξής:

1. Αντίκτυπος σε προσωπικό επίπεδο
•  Ανάπτυξη δεξιοτήτων: επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, αναλυτικές δεξιότητες, δημιουργική σκέψη, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνεις, συντονισμός
•  Ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων: αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία, κίνητρα και στόχοι ζωής, ενεργός κοινωνική συμμετοχή, ενεργός πολιτότητα, αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα, θάρρος, ανθεκτικότητα κλπ
•  Αύξηση της δια βίου μάθησης και της προσπάθειας για συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

2. Αντίκτυπος σε επαγγελματικό επίπεδο
•  Βελτίωση επαγγελματικών ικανοτήτων: σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και καλύτερη ποιότητα εργασίας.
•  Καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των νέων ενισχύοντας έτσι την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της εργασίας
•  Καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας και οικονομική σταθερότητα.
•  Καινούργιες ιδέες και έργα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

[1] https://learningforchange.net/knowledge-base/

Instructor

Ognian Gadoularov

"Confident, Responsible, Engaging, Calm, Well-mannered, Passionate, Positive, Protective, Interesting, Creative, Communicative, Very friendly, REVOLUTIONARY" - These are just some words that my friends and colleagues have said about me. I leave you to judge whether they are true. I am Youth worker and Trainer from Bulgaria. Currently working as a trainer specialized in trainings for communication and presentation skills. I am involved in interactive teaching and environmental education for children and youth. Also prepares and educates instructors for working with children and young people. Expert in conducting adventure programs based on methods of experiential learning and improving team performance. Certified instructor in rock climbing and slack lining. Since the autumn of 2011 I am part of the team of trainers of SALTO EuroMed, intended to promote international team conducting trainings in the context of Euro-Mediterranean cooperation and youth work. http://trainers.salto-youth.net/ognian-gadoularov/

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free