Οδηγός των Εξερευνητών του Φαγητού

Last Updated On August 02, 2018
You are here:
< Back

Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου οι ζωές των ανθρώπων αλληλοσυνδέονται, υπερβαίνοντας τις διαφορετικές χώρες και ηπείρους. Πολλά από τα τρόφιμά μας και τα συστατικά τους ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις πριν φτάσουν στο πιάτο μας. Πόσα, όμως, γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις που αυτό έχει στους ανθρώπους και στον πλανήτη; Η παραγωγή τροφίμων στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον μας (π.χ. κλιματική αλλαγή), αλλά και τις ζωές όλων εκείνων των ανθρώπων που εμπλέκονται στα διάφορα στάδιά της. Παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η φτώχεια και η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνδέονται άμεσα με το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής τροφίμων.

Όταν γνωρίζουμε από πού προέρχεται το φαγητό μας, μπορούμε να κάνουμε ενημερωμένες επιλογές και να συμβάλουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, αντί για τη διόγκωσή τους. Ο Οδηγός των Εξερευνητών του Φαγητού δημιουργήθηκε στα πλαίσια του επιδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Map Your Meal, το οποίο, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων κι εργαλείων, βοηθά τους νέους να κατανοήσουν πώς η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων επηρεάζει τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ο Οδηγός των Εξερευνητών έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους νέους, τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, τους εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος, τους κοινωνικούς εκπαιδευτές, καθώς και τους δασκάλους, και να προτείνει διαδραστικούς τρόπους ενημέρωσης σχετικά με την προέλευση, τη διαδρομή και τις επιπτώσεις του φαγητού μας.

Βρέστε το εγχειρίδιο εδώ http://mapyourmeal.org/images/MYM_Toolkit_GRn.pdf