Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων

Last Updated On August 02, 2018
You are here:
< Back

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συμβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και των ικανοτήτων του. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, άτομα με χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, λόγω της μη συμμετοχής τους στην εκπαίδευση.

Το εγχειρίδιο αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, για να μπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και, ταυτόχρονα, να προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Βρέστε το εγχειρίδιο εδώ http://www.moec.gov.cy/aethee/synedria/2014_teliko/2014_06_26_handbook_greek.pdf