Εγχειρίδιο «Οι ήρωες μέσα μας – ένα ταξίδι προς τον αληθινό μου εαυτό»

Last Updated On July 12, 2021
You are here:
< Back

Στο πλαίσιο του «MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας» – 2018-2-RO01-KA205-049977, αναπτύχθηκε το εγχειρίδιο «Οι ήρωες μέσα μας – ένα ταξίδι προς τον αληθινό μου εαυτό». Πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθάει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας, αξιοποιώντας τις αρχές της παιχνιδοποίησης της διαδραστικής μάθησης.

Το εγχειρίδιο στοχεύει:

  •  Να παρουσιάσει οκτώ από τις θεμελιώδεις ανάγκες που έχει κάθε άνθρωπος, ανάγκες οι οποίες, εφόσον αντιμετωπιστούν, οι άνθρωποι θα ανθίσουν.
  •  Να προσφέρει ένα σύνολο δραστηριοτήτων και προβληματισμών που να απευθύνονται στις οκτώ ανάγκες.
  •  Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να αφορά τη μακροχρόνια εκμάθηση και ανάπτυξη.
  •  Να δημιουργήσει μια διαδραστική και κινητήρια διαδικασία μάθησης για όσους αποφασίσουν να την ακολουθήσουν.

 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι βασισμένο σε τρεις προσεγγίσεις: την εκμάθηση βασισμένη στη Φύση, τη Θετική Ψυχολογία και την Οικοκεντρική Ανάπτυξη. Μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο ολιστικής ανάπτυξης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί σε πρακτικό επίπεδο από τους συγγραφείς και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα είναι ένα πρακτικό, εύχρηστο και φιλικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους νέους και τους λειτουργούς νεολαίας.

 

Βρείτε  την έκδοση ηλεκτρονικά εδώ:

Ελληνική έκδοση – «ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ – ένα ταξίδι προς τον αληθινό μου εαυτό»

 

To πρόγραμμα “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας” – 2018-2-RO01-KA205-049977, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.