Είδωλα – Εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα

Last Updated On August 02, 2018
You are here:
  • KB Home
  • Άλλα
  • Είδωλα - Εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα
< Back

Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται να εγκύψουμε στα ζητήματα που αφορούν την ένταξη των Ρομά. Χαμηλά ποσοστά (σχολικού) γραμματισμού, χαμηλό βιοτικό επίπεδο, μικρότερο προσδόκιμο ζωής και άλλα στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το απεχθές μωσαϊκό του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ωστόσο, για να μπορέσει να επιτύχει η ένταξη των Ρομά στην κοινωνία χρειάζεται να καταπολεμήσουμε ταυτόχρονα τα στερεότυπα και τις ρατσιστικές στάσεις, τα οποία μοιράζεται η ίδια η κοινωνία και τα οποία όχι απλά στέκονται εμπόδιο στην ένταξη αλλά εντείνουν την περιθωριοποίηση των Ρομά, ανθρώπων που κρίνονται με εντελώς ανορθολογικό τρόπο εγγενώς ανεπίδεκτοι μαθήσεως, γεννημένοι επαίτες κ.τ.λ.

Το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Είδωλα» επιθυμεί να συμβάλει στην άρση του αντιτσιγγανισμού.

Βρέστε το εγχειρίδιο εδώ https://s3.amazonaws.com/webprofile-ngos/Files/55/mirrors_GR.pdf