Έξι Βήματα προς την Παγκόσμια Πολιτότητα: Οδηγός για Εκπαιδευτές Νέων, Νεαρούς Ηγέτες και Εκπαιδευτικούς

Last Updated On August 02, 2018
You are here:
  • KB Home
  • Παγκοσμιοποίηση
  • Έξι Βήματα προς την Παγκόσμια Πολιτότητα: Οδηγός για Εκπαιδευτές Νέων, Νεαρούς Ηγέτες και Εκπαιδευτικούς
< Back

Οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τη αλληλοσύνδεση ανθρώπων και χωρών σε όλο το κόσμο. Προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, οι νέοι πρέπει να ξεκινήσουν να σκέφτονται πέρα από τα σύνορα των χωρών τους. Πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ως μία κοινότητα και να βρούμε τον δικό μας ρόλο στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υψίστης σημασίας που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινωνία. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν οι νέοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους όχι μόνο ως πολίτες της χώρας τους αλλά και ως πολίτες του κόσμου, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι αναλαμβάνουμε ευθύνη για το μέλλον της παγκόσμιας κοινωνίας. Για αυτό το λόγο, οι νέοι χρειάζονται δεξιότητες για να αναλύσουν με κριτική σκέψη τα ζητήματα και να εντοπίσουν τις δικές τους προσεγγίσεις σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο. Οι νέοι πολίτες πρέπει να κατανοήσουν τη ρίζα των παγκόσμιων ζητημάτων, τις συνέπειες τους στην τοπική και τη διεθνή κοινότητα και να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια ενεργό δράση έτσι ώστε να κάνουν τον κόσμο πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και πιο βιώσιμο.

O οδηγός «Έξι Βήματα προς την Παγκόσμια Πολιτότητα» αναπτύχθηκε στη βάση του πλαισίου για εκπαίδευση για την Παγκόσμια πολιτότητα στην εργασία με τους νέους, που στοχεύει στο να οικοδομήσει δεξιότητες για νέους ανθρώπους οι οποίες είναι απαραίτητες για να τους βοηθήσουν να δράσουν με σκοπό να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και για να τους βοηθήσουμε να διαδώσουν τις θεμελιώδεις αξίες της αλληλεγγύης, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

 

Βρέστε τον οδηγό εδώ https://docs.wixstatic.com/ugd/2ec575_7eeeb811cc3246a9ab9adf0c98f7b49f.pdf