Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου – ατομικός αναστοχασμός και πρακτικές εφαρμογές – 2