Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λεμεσός)

Την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε το Δωρεάν Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση στα πλαίσια του προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας”  2018-2-RO01-KA205-049977, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της μη τυπικής μάθησης και της ανθρώπινης ανάπτυξης,  λάτρεις της μάθησης και της εργασίας με τους νέους (εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, εθελοντές, άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κά). 

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση   (Λεμεσός) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Με βασικά θέματα του συνεδρίου τη Θετική Ψυχολογία, την Οικοκεντρική Ανάπτυξη και τη Μάθηση στην φύση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, λαμβάνοντας μέρος σε παρουσιάσεις, εργαστήρια και διαδραστικές συζητήσεις. Επίσης, έλαβαν έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό – με θεωρία, δραστηριότητες, πρακτικές, σχέδια μαθήματος που έχουν αναπτυχθεί από εμπειρογνώμωνες από την Κύπρο, την Ρουμανία και την Βουλγαρία – για να το  αξιοποιήσουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα με νέους, παιδιά ή και ενήλικες.

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση   (Λεμεσός) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση   (Λεμεσός) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

  • Θετική Ψυχολογία: ένας τομέας της ψυχολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής όπως η ευγνωμοσύνη, η καλοσύνη, η ενσυνειδητότητα, η συμμετοχή, η ανάπτυξη των ταλέντων, το νόημα. 
  • Οικοκεντρική Ανάπτυξη: μια προσέγγιση για την υγιή και ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση και την κοινότητα.
  • Μάθηση στην φύση: η μάθηση που είναι εμπνευσμένη από την φύση και την σοφία της, είτε συμβαίνει σε υπαίθριους χώρους είτε όχι.

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση   (Λεμεσός) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣΟι εισηγήτριες του συνεδρίου:

Ελένη Μιχαήλ:    Η Ελένη είναι Δασκάλα Ενσυνειδητότητας, Μέντορας και Εμψυχώτρια προγραμμάτων βιωματικής μάθησης εμπνευσμένα από την Θετική Εκπαίδευση και την Οικοκεντρική Ανάπτυξη στην Φύση. 

Εύα Χριστοδούλου Η Εύα είναι πιστοποιημένη εμψύχωτρια ομάδων (παιδιών και ενηλίκων), συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης και δασκάλα παιδικής γιόγκα.

Ζωή Καβαλτζή:    Η Ζωή είναι εκπαιδευτικός και εκπαιδεύτρια μη τυπικής εκπαίδευσης

Άννα Ηλία:            Η Άννα είναι εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια, συντονίστρια βιωματικής μάθησης, θέατρο παιδαγωγός.