Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λευκωσία)

Στα πλαίσια του προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας” –  2018-2-RO01-KA205-049977, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 στη Λευκωσία το Δωρεάν Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της μη τυπικής μάθησης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, αλλά και άτομα με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη.

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λευκωσία) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ  Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λευκωσία) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Με θέματα  τη Θετική Ψυχολογία: ένας τομέας της ψυχολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής όπως η ευγνωμοσύνη, η καλοσύνη, η ενσυνειδητότητα, η συμμετοχή, η ανάπτυξη των ταλέντων, το νόημα.

την Οικοκεντρική Ανάπτυξη: μια προσέγγιση για την υγιή και ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση και την κοινότητα.

και τη Μάθηση στην φύση: η μάθηση που είναι εμπνευσμένη από την φύση και την σοφία της, είτε συμβαίνει σε υπαίθριους χώρους είτε όχι.

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, λαμβάνοντας μέρος σε παρουσιάσεις, εργαστήρια και διαδραστικές συζητήσεις.  Με περισσότερη έμπνευση και νέο εκπαιδευτικό υλικό οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να λάβουν ενεργό ρόλο σε μια θετική κοινωνική αλλαγή.

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λευκωσία) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ  Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λευκωσία) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λευκωσία) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Οι εισηγήτριες του συνεδρίου:

Ελένη Μιχαήλ       Η Ελένη είναι Δασκάλα Ενσυνειδητότητας, Μέντορας και Εμψυχώτρια προγραμμάτων βιωματικής μάθησης εμπνευσμένα από την Θετική Εκπαίδευση και την Οικοκεντρική Ανάπτυξη στην Φύση. 

Εύα Χριστοδούλου     Η Εύα είναι πιστοποιημένη εμψύχωτρια ομάδων (παιδιών και ενηλίκων), συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης και δασκάλα παιδικής γιόγκα.

Ζωή Καβαλτζή       Η Ζωή είναι εκπαιδευτικός και εκπαιδεύτρια μη τυπικής εκπαίδευσης.

Αννα Ηλία      Η Άννα είναι εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια, συντονίστρια βιωματικής μάθησης, θέατρο παιδαγωγό.