Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα)

Την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκε το Δωρεάν Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση στα πλαίσια του προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας”  2018-2-RO01-KA205-049977, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επαγγελματίες αλλά και λάτρεις της μάθησης και της εργασίας με τους νέους (εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, εθελοντές, άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ). 

Βασικά θέματα του συνεδρίου: 

Θετική Ψυχολογία: ένας τομέας της ψυχολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής όπως η ευγνωμοσύνη, η καλοσύνη, η ενσυνειδητότητα, η συμμετοχή, η ανάπτυξη των ταλέντων, το νόημα. 

Οικοκεντρική Ανάπτυξη: μια προσέγγιση για την υγιή και ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση και την κοινότητα.

Μάθηση στην φύση: η μάθηση που είναι εμπνευσμένη από την φύση και την σοφία της, είτε συμβαίνει σε υπαίθριους χώρους είτε όχι.

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ  Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, λαμβάνοντας μέρος σε παρουσιάσεις, εργαστήρια και διαδραστικές συζητήσεις. Επίσης, έλαβαν  εκπαιδευτικό υλικό το οποίο για να το  αξιοποιήσουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα με νέους, παιδιά ή και ενήλικες.

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ  Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

 Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ  Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ  Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας και Μάθησης στη Φύση (Λάρνακα) Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Οι εισηγήτριες του συνεδρίου:

Ελένη Μιχαήλ: Η Ελένη είναι Δασκάλα Ενσυνειδητότητας, Μέντορας και Εμψυχώτρια προγραμμάτων βιωματικής μάθησης εμπνευσμένα από την Θετική Εκπαίδευση και την Οικοκεντρική Ανάπτυξη στην Φύση. 

Εύα Χριστοδούλου: Η Εύα είναι πιστοποιημένη εμψύχωτρια ομάδων (παιδιών και ενηλίκων), συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης και δασκάλα παιδικής γιόγκα.

Ζωή Καβαλτζή: Η Ζωή είναι εκπαιδευτικός και εκπαιδεύτρια μη τυπικής εκπαίδευσης

Αννα Ηλία: Η Άννα είναι εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια, συντονίστρια βιωματικής μάθησης, θέατρο παιδαγωγός.