Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κύπρος): MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας”.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι και τις  6 Νοεμβρίου του 2019, με 22 συμμετέχοντες από την Κύπρο (6), την Ρουμανία (8) και την Βουλγαρία (8), στα πλαίσια του  διετούς προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας”  χρηματοδοτούμενο  από το πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο του Key Action 2,  μέσω της Ρουμανικής Εθνικής Υπηρεσίας  υπό τον αριθμό – 2018-2-RO01-KA205-049977, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κύπρος): MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κύπρος): MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

 

 

 

 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επαγγελματίες αλλά και άτομα λάτρεις της μάθησης και της εργασίας με τους νέους (εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, εκπαιδευτικοί, εμψυχωτές, εθελοντές, άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε εργασία σχετική με νέους. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κύπρος): MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κύπρος): MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις τρέχουσες ανάγκες των νέων (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση, ακολουθώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους εργασίας στον τομέα της κοινωνικής ένταξης όπως η Θετική Ψυχολογία, η Οικοκεντρική Ανάπτυξη και Μάθηση στη φύση. Ακόμη, να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις αναπτυξιακές ανάγκες των νέων αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες για χρήση καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων στην άμεση εργασία με μειονεκτούντες νέους.