Εγχειρίδιο: «ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – καλλιεργώντας την αυθεντική ανάπτυξη της νεολαίας»

Στο πλαίσιο του“MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας” – 2018-2-RO01-KA205-049977, αναπτύχθηκε το εγχειρίδιο «ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – καλλιεργώντας την αυθεντική ανάπτυξη της νεολαίας» . Το εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνει θεωρία, πρακτικές μεθόδους, συστάσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία που στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και στην ένταξη των νέων (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση.

Βρείτε την έκδοση ηλεκτρονικά εδώ:

Ελληνική έκδοση – «ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – καλλιεργώντας την αυθεντική ανάπτυξη της νεολαίας» 

 

To πρόγραμμα “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας” – 2018-2-RO01-KA205-049977, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.