Έναρξη προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας”

Mε μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του προγράμματος «MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας» – 2018-2-RO01-KA205-049977, που θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2020. 

 Έναρξη προγράμματος “MOVING BEYOND – καινοτόμα εργαλεία μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νεολαίας” Learning for Change ΚΥΠΡΟΣ

Πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα αυτό, αφορά τις τρέχουσες ανάγκες των νέων (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση, παρουσιάζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους εργασίας στον τομέα της κοινωνικής ένταξης όπως η Θετική Ψυχολογία, η Οικοκεντρική Ανάπτυξη και η εκπαίδευση βασισμένη στη Φύση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση και την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης των λειτουργών νεολαίας ώστε να μπορούν να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στους νέους (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση˙ Υποστηρίζοντας την επαγγελματικοποίηση του έργου της Νεολαίας και εμπλουτίζοντας τα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης, προσφέροντας καινοτόμες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που λειτουργούν για την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των νέων και ιδιαίτερα των νέων (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα αναπτυχθούν: 

  1. Το εγχειρίδιο «ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – καλλιεργώντας την αυθεντικής ανάπτυξη της νεολαίας» – το εγχειρίδιο θα συμπεριλαμβάνει θεωρία, πρακτικές μεθόδους, συστάσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία που στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και στην ένταξη των νέων (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση.
  2. Η μεταμόρφωση μέσα από το εγχειρίδιο – Το εγχειρίδιο αυτό  θα προσφέρει μια σειρά από πρακτικά εργαλεία με στόχο την αυτο-ανακάλυψη και την προσωπική ανάπτυξη των νέων.
  3. Εργαλειοθήκη παρέμβασης λειτουργών νεολαίας – Η εργαλειοθήκη αυτή  θα  αποτελείται από υλικά, εγχειρίδια, CDs, μουσική, εργαλεία κλπ, και η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους λειτουργούς νεολαίας κατά τη επαφή και δραστηριότητες με νέους (που βρίσκονται) σε μειονεκτική θέση.
  4. Διαδικτυακά σεμινάρια – Η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο την κοινωνική ένταξη των λειτουργών νεολαίας.

Το πλήρες υλικό θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν πρόσβαση και διανομή μέσω του διαδικτύου.