Συνέδριο Θετικής Εκπαίδευσης και Θετικής Ψυχολογίας – της Εύας Χριστοδούλου

Την Πέμπτη στις 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο «Θετική Εκπαίδευση και Οικοκεντρική ανάπτυξη στην εργασία με τους νέους» στο Europa Plaza Hotel στην Λευκωσία. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα των εργασιών του προγράμματος «ACHIEVE – innovative methods for training and development of youth
Workers».

Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την Θετική Εκπαίδευση, την Θετική Ψυχολογία και την Οικοκεντρική ανάπτυξη, τα κύρια θεωρητικά θέματα του προγράμματος ACHIEVE. Γι’ αυτό το λόγο, το πρώτο μέρος του Συνεδρίου περιλάμβανε παρουσιάσεις για τις πιο πάνω θεωρίες και τη σπουδαιότητά τους στην εργασία με τους νέους. Οι συμμετέχοντες φάνηκαν να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα εν λόγω θέματα και γι’ αυτό αναπτύχθηκε στο τέλος του πρώτου μέρους μια εποικοδομητική συζήτηση.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, ακολούθησε το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε βιωματικές δραστηριότητες βασισμένες στα εγχειρίδια τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ACHIEVE. Ακολούθησαν λοιπόν αρκετές δραστηριότητες όπως παιχνίδια γνωριμίας, παιχνίδια ομαδικότητας και εμπιστοσύνης, διαδραστικά εργαστήρια Οικοκεντρικής ανάπτυξης και θετικής εκπαίδευσης. Πολλές από τις δραστηριότητες αποσκοπούσαν στην εσωτερική και προσωπική αναζήτηση της ευτυχίας αλλά και στην αντιμετώπιση της ζωής πιο θετικά. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών και τη βοήθεια των συμμετεχόντων δημιουργήθηκε επιτυχώς ένα δυναμικό περιβάλλον εμπιστοσύνης το οποίο επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες, γνώσεις, αλλά μοιράστηκαν και πολλά συναισθήματα παράλληλα.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου υπήρξε σχετική ενημέρωση από τους εκπαιδευτές για το πρόγραμμα ACHIEVE, τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή των λειτουργών νεολαίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα Οικοκεντρικής Ανάπτυξης και Θετικής Ψυχολογίας.

Συνεπώς, ήταν ένα όμορφο απόγευμα γεμάτο θετικότητα, πολλά χαμόγελα, ωραία ενέργεια και όμορφους ανθρώπους.

Της Εύας Χριστοδούλου