ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο οργανισμός “Learning for Change” ιδρύθηκε το 2016 από ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και των πρότζεκτ. Το κύριο κίνητρο της ομάδας για την ίδρυση του οργανισμού ήταν ο συνδυασμός σε έναν οργανισμό της μακράς εμπειρίας τους στον τομέα της εργασίας με νέους, την πολιτική που αφορά τους νέους, τα πρότζεκτ και τη μη-τυπική μάθηση. Η ομάδα των ειδικών και επαγγελματιών του οργανισμού δουλεύουν μαζί στο τομέα της εργασίας με νέους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνή επίπεδο για πολλά χρόνια. Στην αρχή του 2016 αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα οργανισμό που θα συναντά τις ιδιαίτερες ανάγκες για την ανάπτυξη της μη-τυπικής μάθησης και της εργασίας με νέους στη Βουλγαρία και την Ευρώπη.

Η ομάδα του οργανισμού μας απαρτίζεται από διεθνείς Εκπαιδευτές (SALTO, HRDC), Συντονιστές Προγραμμάτων (EEA, GEF, Erasmus +, LLP, YiA, ESF, etc.), Κοινωνικού Λειτουργούς (State Agency for Child Protection, Pride international), ειδικούς στο τομέα της Πολιτικής για τους Νέους (National Youth Council) και Ψυχολόγους.

Κοινές αξίες ανάμεσα στα μέλη της ομάδας είναι: αλληλεγγύη, κοινωνική ισότητα, δικαίωμα στην εκπαίδευση, αμοιβαία συνεργασία, διαπολιτισμικός και δια-θρησκευτικός διάλογος, προσωπική και κοινωνική ευθύνη, ειρήνη και αειφόρος ανάπτυξη.

Χάρη στην εμπειρία των μελών της ομάδας σε δραστηριότητες διεθνούς επιπέδου, ο οργανισμός έχει μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε γειτονικές περιοχές, με επικέντρωση στις μεσογειακές συνεργασίες στα πλαίσια του EuroMed.

Σε εθνικό επίπεδο, ο οργανισμός έχει συνάψει συνεργασίες με οργανισμούς όπως: National Youth Forum – Βουλγαρία,  “Duke of Edinburgh’s International Award -Bulgaria”, NC “Future Now 2006” και άλλους.

Η ομάδα του οργανισμού έχει ειδικές γνώσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπεύουν στην εξεύρεση εργασίας, την ενδυνάμωση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη μη-τυπική μάθηση, τη διαδραστική μάθηση, τη σύγχρονη παιδαγωγική κ.α.

Ο οργανισμός “Dreams For Life” υποστηρίζει τους νέους στην εξεύρεση του πραγματικού νοήματος στη ζωή, μέσω τόσο της προσωπικής όσο και την κοινωνικής ανάπτυξης. Εργαζόμαστε με τη σκέψη ότι ο καθένας μας στη ζωή έχει μια ειδική αποστολή κι ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, τα οποία αν ακολουθήσει θα νιώσει μια θετική αλλαγή στον ίδιο αλλά και την ικανοποίηση του κατορθώματος.

Πιστεύουμε ότι η μη-τυπική μάθηση μπορεί να αλλάξει ζωές και ότι η κοινωνικο-εκπαιδευτική ζωντάνια μπορεί να αντικαταστήσει τις ανισότητες μέσω της πρόληψης. Πιστεύουμε επίσης, στην ηγεσία μέσω του παραδείγματος και στον αντίκτυπο των ποιοτικών μοντέλων. Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε την αυθεντική ανάπτυξη των νέων, την αυτο-ανακάλυψη και την εξεύρεση της αποστολής τους στη ζωή (ειδικότερα νέων μεταξύ 15 έως 25 ετών).  Έχουμε αναπτύξει προγράμματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όπως κατασκηνώσεις για εφήβους, ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για μαθητές, δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, εργαστήρια επικοινωνίας και δημόσιας ομιλίας.

Το “Dreams for Life” έχει μια σημαντική εμπειρία στην δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην εξεύρεση εργασίας και την ενίσχυση των νέων. Κάναμε πολλά πρότζεκτ σε εθνικό και διεθνή επίπεδο που σκοπό είχαν την αύξηση των πιθανοτήτων των νέων στην εξεύρεση εργασίας. Εφαρμόσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής – στα πλαίσια του Youth in Action – το οποίο είχε παρόμοια θέματα και αρχές με το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Συνεπώς, μπορούμε να συνεισφέρουμε με διαφόρους τρόπους και μέσα, όπως είναι τα εργαλεία, οι μέθοδοι, ιδέες και προτάσεις. Εκτός αυτού, το “Dreams for Life” έχει ένα καλά καταρτισμένο προσωπικό που απαρτίζεται από επαγγελματίες της εργασίας με νέους, εκπαιδευτές και έμπειρους εθελοντές. Εργαζόμαστε συστηματικά στον τομέα των νέων από το 2011 και είχαμε έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουμε επαρκώς τον επαγγελματισμό και τις γνώσεις μας.

Γραμματικά το “allaZOYME” προέρχεται από τρεις ελληνικές λέξεις, οι οποίες η μία αγκαλιάζει την άλλη. Στην πραγματικότητα σημαίνει “αλλάζουμε” αλλά ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει την ιδέα της αλλαγής και της προόδου. Υποδεικνύει πως με την εμπειρία νέων ιδεών και αντιλήψεων, αλλάζουμε προς μια βιώσιμη, συνεκτική και εξελικτική ζωή.  Το “allaZOYME” μιλάει για την επιλογή και την εκμάθηση του να κυνηγάμε τις θετικές αλλαγές στη ζωή μας οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την πρόοδο μας. Κάθε αλλαγή είναι πηγή πλούτου. Ωστόσο, το “allaZOYME” δεν υπονοεί μόνο τη δική μου και δική σου πρόοδο. Αφορά όλη την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αφορά επίσης, τον οραματισμό ενός καλύτερου κόσμου και τη συλλογική προσπάθεια για την επιτυχία του.

“allaZOYME” είναι το όνομα που επιλέξαμε να δώσουμε στην άτυπη ομάδα νέων που εδρεώθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου τον Ιανουάριου του 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άτυπη ομάδα μας ακολουθεί τις διαδικασίες για την ίδρυση ενός μη κυβερνητικού οργανισμού υπό τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ομάδα μας εμπνεύστηκε από την ιδέα του εμπλουτισμού των αλλαγών στην κοινωνία και είναι εδώ για να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Επικεντρωνόμαστε στην εργασία με νέους και στους νέους ανθρώπους γενικότερα, καθώς πιστεύουμε στις δυνατότητες και ικανότητες τους προκειμένου να γίνουν οι ηγέτες των κοινωνικών αλλαγών.

Επί του παρόντος, η ομάδα μας περιλαμβάνει 30 νεαρά άτομα διαφόρων ηλικιών. Απαρτιζόμαστε από έμπειρους ειδικούς στην εργασία με νέους καθώς επίσης και από νεαρά άτομα γεμάτα όνειρα και βλέψεις για το μέλλον.  Το κύριο πεδίο στο οποίο ειδικευόμαστε είναι η Θετική Εκπαίδευση και η Θετική Ψυχολογία. Μέσω αυτών των πεδίων, πλαισιώνουμε κι άλλα θέματα όπως:

  • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση