Съдържание на обучението

 Съдържание на обучението Учене за промяна

Програмата ще бъде пътуване към лична трансформация, култивиране на психологическа цялостност и свързване с природата в нас и извън нас. Пътуването ще включва преживелищно проучване на Природно-базираната Карта на човешката психика на Бил Плоткин. Тази карта предлага вдъхновен от природата модел за овластяващото пътуване за възстановяване на връзката с природата и развитие на нашата цялостност. Нашата цялостост е съзвездието от вродени способности, които психиката ни естествено притежава, когато живеем по начин, който е пълноценно свързан със себе си, с другите и с дивата природа. Картата на Бил Плоткин представя 4 основни архетипни аспекта на нашата цялостност:

 

  • Нашият Грижовен съзидателен възрастен: тази част от нас, която познава здравата и зряла любов и грижа за себе си и нашите общности. Това също е частта от нас, способна да генерира визионерски, вкоренени в душата действия, които поддържат и насърчават живота на всички организми.
  • Нашият Невинен мъдрец: тази част от нас, която познава свещеното изкуство на Шута и Хитреца – която знае как да вижда по-голямата картина по всяко време и да намира баланса между сериозност и лекота. Нашата недокосната невинност и усещане за странстване ни позволява да бъдем в контакт с трансцендентността на живота.
  • Нашят Див коренен човек: тази част от нас, която знае, че основното ни място на принадлежност е към дивата земя като одушевено същество. Този в нас знае, че да бъдеш напълно човек означава да позволиш на всички емоции и усещания да преминават през нас без осъждане или страх. Това е този в нас, който се чувства комфортно и напълно жив в тялото и в дивата природа.
  • Нашата Вътрешна Муза: тази част от нас, която е в контакт с откровенията и мистериите на нашето уникално място и цел в живота. Дълбоко оживена от креативност и визия, тя е тази, която копнее за смисъл и дълбока взаимност с дивата природа. Привлечена от подземния свят, тя знае, че ключът към нашата реализация се крие във романтичното изследване на нашия мрак.

Курсът ще бъде възможност да открием и научим практики за повторно събуждане на тези архетипи в нас, което ни позволява да бъдем по-устойчиви, свързани и зрели възрастни в света.

 

Дивата природа е страхотен съюзник в подкрепа на развитието на нашата цялостност и нашето „еко-пробуждане“. Еко-пробуждането е процесът, чрез който си припомняме основното си място на принадлежност и цел, което е Земята. Нашата индивидуална и колективна историческа загуба на връзка с природата ни е накарала да живеем с дълбоки незадоволени потребности от развитие на нашата цялостност. Еко-центричното развитие предлага не само справяне със симптомите и последствията от тези загуби, но, което е по-важно, предлага пътна карта за повторно придобиване на тези умения и повторно посрещане на тези основни нужди, които имаме, ако искаме да се развиваме като здрави, зрели възрастни в служба на променящия се свят.

 

Тази програма ще предостави иновативни начини и методи за посрещане на тези нужди за развитие и ще предприеме стъпки към себеусъвършенстване и лична трансформация по по-здравословен и свързан начин. Освен това ще има за цел да даде възможност на участниците да предложат тези методи на различните групи и лица, с които работят, и да станат агенти на визионерска промяна в своите общности.