WILD AWAKENINGS: nature-based practices for cultivating wholeness and eco-awakening

 WILD AWAKENINGS: nature-based practices for cultivating wholeness and eco-awakening Учене за промяна

WILD AWAKENINGS: nature-based practices for cultivating wholeness and eco-awakening

(ПРОБУЖДАНЕ НА ДИВОТО: природно-базирани практики за култивиране на цялостност и еко-пробуждане)

 

е обучителен курс за младежки работници финансиран по програма Еразъм +.

 

WILD AWAKENINGS е международен обучителен курс за младежки работници. Програмата е изследване на личната и културна трансформация през призмата на еко-центричното развитие. Чрез изследване на инструменти като връзка с природата, дълбинна психология, креативност, автентична комуникация и церемонии и ритуали, тази програма има за цел да предостави на участниците вътрешна устойчивост, самоусъвършенстване и чувство за цел в живота, които нашия сегашен свят изисква. Курсът е насочен към тези, които подкрепят другите в тяхното цялостно човешко развитие или копнеят да го направят и които желаят сами да преминат през автентичното пътуване на личната трансформация, за да бъдат по-отговорни, интегрални и креативни агенти на промяна.

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да предложи промяна в разбирането и практикуването на холистично човешко развитие чрез изучаване и изживяване на начините за свързване с природата в себе си, в другите и с естествения свят.

  • Да развие знанията на тези, които се интересуват от човешко развитие, основано на природата, чрез изучаване и практикуване на ключовите принципи и модели на екоцентричното развитие;
  • Да развие нови умения, компетенции и идеи за подпомагане на природосъобразното цялостно човешко развитие;
  • Да предостави възможност за изживяване на пространство на безопасност, интимност и дълбока връзка, в което личното изследване се насърчава и подкрепя от общността;
  • Да ангажира и води участниците през иновативни процеси на лична трансформация;
  • Да вдъхнови в участниците промените в ценностите и светогледите, които ще насърчат една по-устойчива, издръжлива и пълноценна човешка култура;
  • Да подпомогне участниците да се свържат с чувството си за цел, призвание на душата и дарби;
  • Да мотивира и даде възможност на хората да създават и предлагат своите дарби по начин, който е значим и отразява техните дарби и идентичност.

Дати на провеждане на обучителния курс: 14 – 22.10.2022г

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: хора, които имат опит в работата с младежи. Участниците трябва да имат една от следните роли: младежки работници, младежки лидери, образователни и кариерни консултанти, учители, общи преподаватели, обучители, ментори, треньори, водачи сред природата.

МОТИВАЦИЯ: хора, които чувстват силно призвание да участват в този курс и имат силна и подходяща мотивация да се присъединят към процеса. Мотивацията трябва да е комбинация от лични и професионални фактори.