Практики и методи включени в програмата

 Практики и методи включени в програмата Учене за промянаТЕМИ НА КУРСА
 • Лична трансформация – изследване на модели на поведение, психо-духовни препятствия и ограничаващи вярвания, свързване с автентичността, изследване на дарби и таланти, цел в живота.
 • Културна (социална) еволюция – трансформиране на индивида, за да трансформираме нашите култури и учебни инструменти и практики, за да изградим автентична връзка в нашите общности.
 • Връзка с природата – среща с природата като съюзник, за да отразим нашата дълбока несъзнателна същност и да открием как да разговаряме с нея като инструмент за лично откровение и културна трансформация.
 • Древни практики, церемонии и ритуали – преоткриване на ползите, предназначението и начините за грижа за Огъня, церемонии и ритуали.
 • Автентично движение – представяне на танци и свободно движение като инструмент за свързване със себе си и индивидуалната автентичност.
 • Творчество – използване на рисуване, поезия, разказване на истории, пеене като средства за изразяване и разбиране на сложни емоции и мисли.
 • Лична практика – развиване на лични рутинни практики като йога, дишане, медитация и т.н., за да култивирате здравословен и балансиран начин на съществуване.

 

ПРОГРАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • Природно базирани методи
 • Свободно автентично движение
 • Творческо изразяване
 • Практики за оздравяване и самолечение
 • Соло време сред природата
 • Постене
 • Пътят на Съвета
 • Изследване на нощта и тъмнината
 • Общокултурни церемонии и ритуали
 • Нерелигиозни духовни практики
 • Живот в общност (почистване, готвене и грижа за нашето релационно поле.)