NATURE PATH TO HEART AND PEACE

 NATURE PATH TO HEART AND PEACE Учене за промянаNATURE PATH TO HEART AND PEACE

 

(ПРИРОДЕН ПЪТ КЪМ СЪРЦЕТО И МИРА)

 

е обучителен курс за младежки работници финансиран по програма Еразъм +.

 

ПРИРОДЕН ПЪТ КЪМ СЪРЦЕТО И МИРА предоставя възможности за развитие и придобиване на компетентност за младежки работници. Цялата концепция на обучителния процес се основава на иновативни методи, насочени към личностно и професионално развитие на участниците. Природно базирани методи и практики от експресивното изкуство ще бъдат предложени като мощни инструменти за индивидуално развитие. Вярваме, че тези методи могат да бъдат много полезни за младите хора.

В обучението ще въведем интегриран подход, състоящ се от елементи от обучение, базирано на природата, изкуство и творчество.

По време на обучението, базирано на природни практики, участниците ще проучат как те могат да служат като инструмент за увеличаване на приобщаването, увереността и за създаване на устойчиво позитивно мислене. Тези резултати могат да бъдат от голяма полза за младите хора в днешно време.

 

Като се има предвид това, ПРИРОДЕН ПЪТ КЪМ СЪРЦЕТО И МИРА има за цел да обучи младежки работници да използват природно базирани методи и практики от изкуството в рамките на интегриран подход към индивидуална и групова подкрепа.

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курсът на обучение е изграден върху поток, който съчетава елементи от практика/опит, размисъл, теория и приложение. По този начин ние се стремим към:

  • Осигуряване на знания и умения, свързващи методите, базирани на природата, и изкуството в интегриран подход;
  • Създаване на безопасно пространство за споделяне и свободно изразяване на това как глобалната ситуация (война, конфликт, социална несправедливост, екологична криза и т.н.) влияе върху младежките работноци и техните целеви групи;
  • Развиване на умения за оказване на подкрепа в развитието и ученето чрез интегриран подход;
  • Демонстрация на иновативни природни и арт методи и инструменти за работа с млади хора;
  • Разработване на практически инструменти за работа с млади хора.

 

Дати на провеждане на обучителния курс: 25.10 – 02.11.2022г

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: хора, които имат опит в работата с младежи. Участниците трябва да имат една от следните роли: младежки работници, младежки лидери, образователни и кариерни консултанти, учители, общи преподаватели, обучители, ментори, треньори, водачи сред природата.

МОТИВАЦИЯ: хора, които чувстват силно призвание да участват в този курс и имат силна и подходяща мотивация да се присъединят към процеса. Мотивацията трябва да е комбинация от лични и професионални фактори.