Практики и методи включени в програмата

 Практики и методи включени в програмата Учене за промянаТЕМИ НА КУРСА
 • Адресиране на основните човешки нужди от гледна точка на ненасилствената комуникация;
 • Себеизследване – как да превърнем разбирането за себе си в процес на съзнателни действия;
 • Медитация и майндфулнес – инструменти за фокусиране и балансиране на вниманието, емоциите и съзнанието;
 • Дълбока връзка с природата – свързване със себе си, природата, другите хора и над човешкия свят;
 • Творчеството, изкуството и музиката – като инструменти за себеизразяване и комуникация;

 

ПРОГРАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • Работа с ценности
 • Методи, базирани на природата
 • Учене чрез преживяване
 • Водене на дневник
 • Рисуване
 • Разработване и представяне на обучителни сесии
 • Соло време сред природата
 • Природно изкуство
 • Живот като общност (почистване, готвене и т.н.)