LIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers

 LIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers Учене за промянаLIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers

(ЖИВА ПРИРОДА: природно-базирани практики за личностно и професионално развитие на младежки работници)

 

е обучителен курс за младежки работници финансиран по програма Еразъм +.

 

LIVING NATURE е обучителен курс, насочен към практикуващи личностно развитие (обучители, младежки работници, социални работници, ментори, учители и консултанти). Основната цел на проекта е да предостави на участниците успешни инструменти и методи за подпомагане на тяхното личностно и професионално развитие, като по този начин осигури по-високо качество и утвърждаване на ценностно-базираната младежка работа.

Обучителният процес е насочен към разкриване и преживяване на природно-базирани практики за личностно и професионално развитие на участниците. Областите, от които произлизат тези практики са позитивна психология, психология на развитието, еко-центрична психология, дълбинна психология, еко-терапия и природно-базирано учене.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  • Изследване на модели и теории от еко-центричното развитие и природно-базираното учене;
  • Практикуване на природни методи, които провокират себе-изследване, като по този начин подпомагат личното и професионалното развитие;
  • Развитие на лична връзка с природата (дълбока връзка с природата) и култивиране на екологично съзнание;
  • Разкриване на практики и насоки за по-нататъшното им използване със специфични младежки целеви групи (NEET, маргинализирани, труднодостъпни и в риск от радикализация младежи);
  • Създаване на среда за развитие на основни социални ценности, които младежките работници могат да насърчават с техните целеви групи: състрадание, подкрепа, единство, уважение, съпричастност, включване, приемане;
  • Осигуряване на възможност за младежките работници да създадат свои собствени практики въз основа на лични силни страни, таланти и предпочитания в областта на личностното развитие.

Дати на провеждане на обучителния курс: 04 – 12.05.2022г

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: хора, които имат опит в работата с младежи. Участниците трябва да имат една от следните роли: младежки работници, младежки лидери, образователни и кариерни консултанти, учители, общи преподаватели, обучители, ментори, треньори, водачи сред природата.

МОТИВАЦИЯ: хора, които чувстват силно призвание да участват в този курс и имат силна и подходяща мотивация да се присъединят към процеса. Мотивацията трябва да е комбинация от лични и професионални фактори.