Теоретична основа на обучителния курс

 Теоретична основа на обучителния курс Учене за промянаТеоретичния модел на програмата е базиран на работата на американския психолог и терапевт Бил Плоткин. През последните 40 години той и колегите му от Animas Valley Institute разработиха два модела, които описват човешката психика и индивидуалното развитие, чрез природни модели и процеси – Еко-центрично Колело на човешкото развитие и Природна карта на човешката психика. Тези два модела обясняват същността на това, което хората, сме родени да предоставим на този свят, както физически, така и духовно. Моделите описват идеалния шаблон за човешко развитие, ако то е в хармония с природата (вътрешна и външна) и предлагат карта на всички вродени ресурси и качества.

 

В нашия модерен западен свят, за съжаление живеем в индустриално консуматорско-конформистко общество, където свободната воля, изразяването, дивата природа, талантите и ценностите се контролират и насочват от социални норми и икономически инструменти. Човешката природа е хваната в материалистичен затвор.

Всичко това води постепенно през последните няколко века до дълбока загуба на връзката ни с природата. По този начин се развива дълъг списък от психологически дефицити и здравословни проблеми. Съвременните младежи са отделени от дивия свят, в който са родени да растат, и са заобиколени от електронни устройства и екрани. Съвременните хора са бомбардирани от негативна информация и са принудени да живеят като потребители и зъбни колела в голямата индустриална машина. В същото време природата се третира просто като източник на стоки и материали. Човечеството е загубило уважението си към природата, от която идваме и без която не можем да оцелеем.

 

Алтернатива на сегашния индустриален потребителски модел на западната цивилизация откриваме в модела на Бил Плоткин – Еко-центрично Колело на човешкото развитие. Моделът служи като ръководство за дълбока културна трансформация на обществото, връщайки към живот ценностите на взаимно уважение, общност, отговорност, приемане, целенасочен живот и разнообразие. Този модел очертава развитието през живота на съзнанието и егото на човешкото същество, ако човек се развива „еко-центрично“ вместо „его-центрично” и е свързан с природата. По този начин развитието на човек се фокусира върху фасилитиране на появата на неговите вродени дарби и ресурси, за да бъде в реципрочна връзка с природата и културата.

 

Вторият модел – Природна карта на човешката психика – ни дава разбиране за това, което е скрито във всеки човек като ресурси и способности, които чакат да бъдат култивирани и използвани, за да обогатят индивидуалния ни живот. Картата също така ни предлага начин да идентифицираме и трансформираме нашите обусловени модели на поведение, произлезли от психологическите травми в детството, за да освободим живота си в зряла възраст от тези несъзнателни и непродуктивни стратегии и програми.

 

И двата модела предоставят редица практики, които предлагат трансформиращи индивидуални и групови процеси, водещи до растеж и разкриване на пълния потенциал на човека.