Представяне на екипа обучители

ОБУЧИТЕЛЕН ЕКИП

Екипът на обучителите има богата история в предоставянето на променящи живота преживявания в безопасна, но предизвикателна учебна среда. Водачите на учебния процес са професионални младежки работници, международни обучители, хора със голям опит в човешкото развитие и психологията, с висока етика и работни принципи. Екипът е съставен от:

 

 Представяне на екипа обучители Учене за промянаОГНЯН ГЪДУЛАРОВ (България)

Страстен природолюбител, скален катерач и експерт по дивата природа, птиците и горите. От 13 години работи в сферата на неформалното образование и личностното развитие. Огнян подкрепя хората да разгърнат пълния си потенциал в живота и да открият себе си. Той е обучител с интереси и опит в медитация, йога и енергийни практики. Любимите му теми са личностно развитие, себе-изследване, отговорно потребление, устойчивост и опазване на околната среда. Той живее като активист за културна еволюция, преосвещавайки живота и свързвайки хората с над- човешкия свят. Като участник във Великия обрат, той е посветен на Великото дело за честно бъдеще за всички живи и неживи създания на Земята.

От 2019 г. Огнян се обучава в Wild Mind Training Program (WMTP)  – Програма за обучение на фасилитатори работещи с Природната карта на човешката психика – в Animas Valley Institute на Бил Плоткин, Колорадо, САЩ.

 

 Представяне на екипа обучители Учене за промянаЛУСИ КЛАЙН (Франция)

Луси има над 10 години опит в ръководенето на групи и индивиди в трансформационни, природни и базирани на изкуства среди. Тя е пионер в предлагането на природно базирани програми за цялостност в общности в Европа и Латинска Америка. Тя е директор-основател на Via Magus (www.viamagus.org).

В сърцето на Луси лежи ангажиментът да служи на душевното разгръщане на всички същества. От червените скални каньони на Юта до тъмните гори на Трансилвания, тя е развила духовните си дарби. Като хризотерапевт, водач за посвещение на душата и геомант, тя изследва фините движения и гласове на човешкото сърце и душа, слушайки тяхното ехо в гласа на Земята. Тя е любител на дивата природа, пазител на прагове и водач през житейските преходи. Чрез дълбоко слушане и чиста любов, тя проследява  историите на хората и ги напътства да се събудят за вкоренената в душата им цел.

От 2018 г. Луси е част от Soulcraft Apprenticeship and Initiation Program (SAIP) в Animas Valley Institute на Бил Плоткин, Колорадо, САЩ.