Какво предлага LIVING NATURE

 Какво предлага LIVING NATURE Учене за промянаДълбоко лично пътуване следващо Еко-центричното Колело на човешкото развитие и Природната карта на човешката психика

 

Подходът на обучение съчетава природно базирани методи, практики за осъзнатост, психология на развитието и соматични практики. Процесът е организиран около шест стълба, събрани в съкращението СПИРАЛА. (от англ. SPIRAL)

СПИРАЛА събира значението на основните принципи, които обединяват методите, включени в процеса:

 • Духовно развитие / Spiritual development
 • Положителен мироглед / Positive worldview
 • Взаимосвързаност с всички природни създания / Interconnection with all natural beings
 • Изграждане на устойчивост / Resilience building
 • Активна роля в общността / Active role in the community
 • Идентифициране на житейски цели / Life purpose identification

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТ УЧАСТНИЦИТЕ

 • Осъзнаване на собствената си същност (кои са те, каква е тяхната същност, как могат да направят своя жизнен път по автентичен и смислен);
 • Изследване и култивиране на вътрешните ресурси чрез работа с архетипни психологически модели;
 • Увереност, смелост, емпатия, естественост, автентичност, яснота, въображение и др.;
 • Автентична и емпатична връзка с другите (интегриране на принципите на слушане и говорене от сърце).

 

ТЕМИ НА КУРСА

 • Себеизлседване и култивиране на ресурси – разбиране за себе си и подпомагане на процеса на индивидуално развитие за другите;
 • Физически упражнения – практики, базирани на йога и други традиции, които могат да се прилагат в ежедневието;
 • Медитация и концентрация – инструменти за фокусиране и балансиране на вниманието, емоциите и съзнанието;
 • Творчество на открито – свързване със себе си, природата, другите хора, външния свят, организиране на учебни и творчески дейности на открито;
 • Танц и движение – въплъщение като метод за задълбочаване на връзката със себе си и провокиране на кинестетични преживявания за учене;
 • Духовност – изследване на духовни елементи, споделяне на опит, разбиране на човешката духовност в различни културни среди, изследване на ритуали и церемонии.

 

ПРОГРАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

 • Работа с ценности
 • Природно-базирани методи
 • Учене чрез преживяване
 • Методи за себеусъвършенстване
 • Разработка и демонстрация на сесии
 • Индивидуално време сред природата
 • Практики за дълбоко споделяне (The Way of Council)
 • Практики за култивиране на цялостност и самолечение
 • Живот като общност (почистване, готвене и т.н.)