Завърши проектът “LIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers”

 Завърши проектът “LIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers” Учене за промянаLIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers
04 – 12.05.2022, с.Гудевица, България

 

Ние от екипа на Фондация „Учене за Промяна” искаме да споделим успешното и ползотворно изпълнение на проекта „ LIVING NATURE “. Проектът се финансира от Европейска програма Еразъм + под номер 2021-1-BG01-KA151-YOU-000005038

 

Основната дейност в проекта е 7-дневен ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ, който се проведе в центъра „Училище сред природата“, село Гудевица. Двадесет и девет души – участници, обучители, служители и персонал прекараха времето заедно в изучаване на природнобазирани методи, когнитивни и соматични (физически) практики и психологически техники за подкрепа индивидуалното и професионално развитие на младежките работници.

 

Партньорските организации по този проект са от следните страни: България, Белгия, Швеция, Латвия, Словения, Испания, Гърция, Португалия, Италия, Холандия, Полша, Сърбия и Ирландия.

 

Линк с обобщена обратна връзка: Evaluation summary LIVING NATURE