Други

 • Как да създадем социално предприятие? Учене за промяна

  Как да създадем социално предприятие?

  Настоящото издание “Как да създадем социално предприятие” се осъществява с финансовата  подкрепа на Община Варна по Програма Варна Европейска Младежка Столица! Разработването на това ръководство е резултат от няколко години…

 • Компостирането: достъпно за всеки Учене за промяна

  Компостирането: достъпно за всеки

  Тази брошура е част от проекта „Екоцер на откри Приятели”, който сдружение ‘Плейцнтър Приятели’ осъществява по про‐грамата „Място за живот 2009” на фондация ЕкоОбщност с подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт…

 • Заедно в първи клас Учене за промяна

  Заедно в първи клас

  Тази книжка е нашето писмо към вас по случай постъпването ви в първи клас. Тръгването на училище е много специален момент в личната ни връзка с нашите деца. Това е…

 • Национална стратегия за младежта (2012 – 2020) Учене за промяна

  Национална стратегия за младежта (2012 – 2020)

  Грижата за младите хора е най‐важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България. Създаването на благоприятни условия за училищно и университетско образование, неформално  обучение, за професионално, социално и…

 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година Учене за промяна

  Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

  Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на  държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към  постигането на европейската цел…

 • Новите млади и новите медии Учене за промяна

  Новите млади и новите медии

  Това издание е изготвено по проект на програма „Обществен дебат“, Институт „Отворено общество“ – София. Тази книга представя начина, по който новите форми на комуникация променят културите и формите на…

 • Пътеводител за професионално ориентиране Учене за промяна

  Пътеводител за професионално ориентиране

  Пътеводител за професионално ориентиране – помагало за учители и ученици, за треньори и партньори Този наръчник е разработен по проект на сдружение „ТУК-ТАМ“ и младежка фондация „Арете“ – България на…

 • Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) Учене за промяна

  Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

  Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и…