Методология за лично и професионално развитие и учене

Last Updated On August 13, 2018
You are here:

 Методология за лично и професионално развитие и учене Учене за промянаМетодология за лично и професионално развитие и учене е обучително помагало създаден по проект “ACHIEVE” – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници (2016-2-BG01-KA205-023835), финансиран от Европейската програма Еразъм +.

Ние сме в безкрайно търсене на смисъла и постигане на дълбоко разбиране за живота. Често се питаме: „Какво искам да направя с живота си наистина? Как мога да изживея живота си пълноценно?”. Мечтаем и правим планове, за да постигнем мечтите си, но понякога, когато ги осъществим си мислим „Това ли е всичко? Какво следва? Мислех, че това е всичко, което искам “. И цикълът започва отново.

Вярваме, че методологията създава възможности за постигане на големи промени.

Изтегли помагалото – Методология за лично и професионално развитие