КОМПАС Наръчник за обучение по правата на човека за младежи

Last Updated On June 14, 2018
You are here:

 КОМПАС Наръчник за обучение по правата на човека за младежи Учене за промянаКомпас се превърна в референтно ръководство за много млади хора, участващи в ценностно-базирана работа с младежта и неформалното образование. В момента то е достъпно на повече от 30 езика, като се започне от арабски и японски и се стигне до исландски и езика на баските. В някои страни наръчникът е станал част от средствата за образование по правата на човека в училищата, докато в други не е възможно да го използват в училищата. Приключенията на Компас в Европа често са огледален образ на контрастите в реалността на образованието за правата на човека: някъде насърчаван, а на други места атакуван, жънещ похвали от някои, но същевременно презиран от други.

ЛИНК КЪМ СТРАНИЦАТА НА КОМПАС НА БЪЛГАРСКИ