ВЪТРЕШНИЯТ ГЕРОЙ: пътуване към моето истинско Аз

Last Updated On April 23, 2020
You are here:

 ВЪТРЕШНИЯТ ГЕРОЙ: пътуване към моето истинско Аз Учене за промянапрактики и размисли за личностно и професионално развитие на младежи

Джобен бележник за усъвършенстване и израстване

„Вътрешният герой” – Джобен бележник за усъвършенстване и израстване за младежи е интелектуален продукт, създаден по време на проекта „MOVING BEYOND – иновативни обучителни инструменти за лично и професионално развитие на младежи”, финансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз в част КД2, Стратегически партньорства (2018-2-RO01-KA205-049977).

Той е инструмент за личностно и професионално развитие на младежи и е във формата на интерактивен способ, който използва принципите на игровизацията и интерактивното учене.

Джобния бележник има следните цели:
  • Да представи 8 от основополагащите нужди, които всеки човек има и които ако се адресират правилно, водят до разцвет на индивида.
  • Да предостави набор от активности и структурирани рефлексии, които адресират 8те нужди.
  • Да създаде възможност и рамка за дългосрочно учене и развитие.
  • Да създаде интерактивен и мотивиращ учебен процес, за тези, които решат да му се отдадат.

Джобния бележник се основава на три подхода: природнобазирано учене, позитивна психология и екоцентрично развитие. В комбинация те създават рамка на холистично развитие. Предложените активности са изпитани на практика от авторите и са доказали своята ефективност, което прави инструмента практически, лесен за използване и подходящ както за младежи, така и за младежки работници.

Изтеглете джобния бележник – ВЪТРЕШНИЯТ ГЕРОЙ