Първи младежки обмен на Фондация “Учене за Промяна”

Официално стартира проектът “През Интелигентност към Вдъхновение” – международен младежки обмен, реализиращ се с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+”. Фондация “Учене за промяна”, заедно със своите партньори от Италия (P.E.CO – Progetti Europei di Cooperazione Genova), Румъния (Association “Dreams for Life”), Испания (DESES-3) и Чехия (Dobroti), вече приветства 25-мата избрани млади и мотивирани участника от горе-споменатите държави. През идните месеци и по-специално в периода между 14 и 22 октомври (тогава ще се проведе същинския обмен) младежите ще имат възможността да изследват себе си и своите таланти през модела на Хауърд Гарднър за Множествената интелигентност, докато преживяват групови и индивидуални предизвикателства в базата на “Училище сред природата” в родопското село Гудевица. По-долу можеш да прочетеш по-подробна информация за целите на проекта, а също така и да следиш страницата ни за още любопитности покрай провеждането на обмена.

 Първи младежки обмен на Фондация “Учене за Промяна” Учене за промяна

Преди да потеглим към Гудевица обаче, стартираме подготвителна онлайн фаза – въведение, което цели да въвлече участниците в процеса на учене и опознаване още преди същинското начало на обмена, или още познато като “дистанционно учене”. Подготовката протича в няколко посоки: предоставяне на подробна логистична информация в рамките на т.нар. Infopack, подготовка по темата “Множествена интелигентност”, предварително запознаване между участниците, практически задания за лично представяне и междукултурно обогатяване.

 1. Подробна логистична информация се предоставя на участниците под формата на Инфомационен пакет (Infopack) и включва информация за целите и дейностите на проекта, включените организации, мястото и спецификата на провеждане на младежкия обмен (информация за сезонните температури, необходимите за мястото на провеждане дрехи и екипировка и др.).
 2. Подготовката по темата на обмена – “Множествена интелигентност” се осъществява в рамките на четири Информационни бюлетина, разпращани до участниците поетапно и съдържащи както допълнителна логистична информация, така и тематична – свързана с темата за Множествена интелигентност. Всеки бюлетин включва информация за теорията на Хауърд Гарднър и насочващи въпроси за размисъл. Бюлетините са съставени също така и от статии, видеа, графики и обяснения по темата. В един от бюлетините се включва и Тест за Множествена интелигентност.
 3. Предварително запознаване между участниците – друга посока, в която бюлетините допринасят за общото ниво на мотивация е представянето на Фондацията и обучителския екип, партниращите организации и отделните участници. Всеки бюлетин включва представяне на някоя от организациите и лична презентация на няколко участници.
 4. Практически задания за лично представяне и междукултурно обогатяване – Отново в рамките на информационните бюлетини, на участниците се поставят няколко практически задания, като:
 • подготовка на активност от всеки, свързана с неговата водеща интелигентност, която да представи и да предложи на останалите по време на обмена
 • насърчаване на участниците да подберат свое умение, свързано с техните хобита и таланти, което да преподадат на останалите по време на обмена
 • подготовка на интерактивна и креативна презентация от страна на всяка национална група, която да представя съответната страна и култура (традиционни танци, фолклорни игри, традиционни ястия и музика и др.)

При изпълнение на тази подготвителна дейност партньорските организации спомагат за  разпространение и гарантиране, че участниците са запознати с предварителния информационен пакет, както и с всеки един брой на Информационните бюлетини.

Паралелно на Информационните бюлетини, комуникацията между участниците и екипа на Фондацията се извършва и онлайн, във специално създадената за тази цел Facebook-група на обмена. В нея участниците споделят своите лични представяния и споделят снимки, размисли и въпроси по темата и проекта като цяло.

Цели на проекта

Младежкият обмен цели да стимулира личностното и професионалното развитие на младежите чрез предоставяне на възможности за изследване на техните нужди и усъвършенстване на техните силни страни, таланти и страсти, използвайки за основа модела на Хауърд Гарднър за Множествена Интелигентност.

Специфични цели:

 • Да развие позитивно отношение към разнообразието от таланти и стилове на учене;
 • Да създаде позитивно отношение към себеизследването и връзката със себе си;
 • Да предостави знание за теорията за Множествена интелигентност на Х. Гарднър;
 • Да запознае участниците с инструменти за личностно развитие;
 • Да подкрепи участниците при идентифициране на техните силни страни и нужди;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *