“През Интелигентност към Вдъхновение” е в разгара си

 “През Интелигентност към Вдъхновение” е в разгара си Учене за промяна

Младежкият обмен “През Интелигентност към Вдъхновение” е в разгара си, събирайки на едно място 25-ма участници от Румъния, Испания, Италия, Чехия и България в базата на “Училище сред природата” в родопското село Гудевица.

 “През Интелигентност към Вдъхновение” е в разгара си Учене за промяна

В периода между 13 и 23 октомври участниците са на пътешествие из дебрите на своите страсти и таланти, изследвайки ги с помощта на Модела на Хауърд Гарднър за Множествена Интелигентност. Младежкият обмен им предлага преживяване на разнообразна програма от дейности, която им помогна в личното им търсене на път и посока, основаващи се на техните заложби и водещи умения. Тези дейности, проведени на база методите и подходите на неформалното учене, познати още като “учене чрез преживяване”, включват:

  • задълбочено практическо и теоретично изследване на отделните интелигентности в модела на Гарднър чрез индивидуални и групови активности;
  • преминаване през предизвикателства, свързани с излизане от зоната на комфорт;
  • целеполагане и оценка на постиженията;
  • създаване на план за развитие на силните страни според резултатите от практическото изследване на модела на Гарднър;
  • междукултурно учене
  • изграждане и съжителство в общност
  • засилване връзката с природата и възприемане ролята й на учител

 “През Интелигентност към Вдъхновение” е в разгара си Учене за промяна

Тук всеки ден започва с раздвижване, релаксация, открито споделяне и отправяне на благодарност. През деня се забавляваме, докато учим, изразявайки своите таланти и свързвайки се с останалите в групата. Следобед заедно и по отделно рефлектираме, за да осъзнаем и осмислим наученото и преживяното през деня. Вечер завършваме с още по-свободна и неформална програма, където чрез танц, музика и игри засилваме себеизразяването си и връзката с другите.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *