Основи на Позитивната психология

13 students

 Основи на Позитивната психология Учене за промяна

Основи на Позитивната психология е част от онлайн обучителни средства за личностно и професионално развитие на младежки работници. Курсът е разработен по проект “ACHIEVE” – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници (2016-2-BG01-KA205-023835), финансиран от Европейската програма Еразъм +.

“Има само един човек, който може да те направи щастлив, а този човек си ти!”
Дейвид Бърнс

 

В този курс можете да откриете основните елементи на позитивната психология – учението за щастието.

Да бъдеш щастлив е нещо, което всички хора искат, независимо къде са и на каква възраст са. Но дали ползата от щастието e цел, която си заслужава или е просто желаниа да се чувстваме добре? Преглед на наличната литература разкрива, че щастието действително има многобройни положителни ефекти, които са от облагодетелства не само за отделните индивиди, но и за семействата, общностите и обществото като цяло (Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Ползите от щастието включват по-високи доходи и по-добри работни резултати (по-висока продуктивност и качество на работа), по-големи социални възнаграждения (по-силна социална подкрепа и по-богати социални взаимодействия), повече активност, енергия и оптимални преживявания, и по-добро физическо здраве (подсилена имунна система, понижени нива на стрес и по-малко болка) и дори по-дълъг живот. Щастливите хора са по-креативни, отзивчиви, щедри и уверени в себе си, имат по-добър самоконтрол и демонстрират по-големи способности за саморегулиране и справяне.

Науката за щастието процъфтява през последните две десетилетия. Тя се прилага в различни области на науката, в психологията, бизнеса, здравеопазването и по-важното в образованието. Нарича се”позитивно образование”. Позитивното образование се фокусира върху развитието както на благосъстоянието, така и на социалната отговорност, без да променя основните си цели. Допринася за идентифицирането и развиването на силни страни, култивиране на благодарност и визуализиране на най-добрите възможни себе си (Seligman et al., 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2006). Доказано е, че прави хората по-успешни и, че оказва по-трайно въздействие и промяна в тяхното про-социално поведение. То увеличава щастието и намалява значително депресивните симптоми (Sin and Lyubomirksy, 2009). В сравнение с не-щастливите учащи, щастливите имат по-високи нива на внимание, са по-креативни и  участват в общността в по-висока степен. Позитивното образование повишава ангажираността, създава повече любопитство и помага за развитието на любов към ученето (Fisher, 2015).

С този курс целим да въведем позитивното образование в младежката работа и да инициираме “Позитивно Неформално образование” (НФО). Не-щастливата младеж, която се фокусира върху оплакванията и противоречията, няма да разреши проблемите на безработицата, неактивното участие и социалното изключване. Противоположно, наличието на щастливи млади хора ще допринесе за укрепване на тяхното учене, личностно развитие, професионален напредък, автентичност, здравословно състояние, чувство за инициативност, доброволчество и участие в обществото и тяхната връзка с хората и природата. Вярваме, че този момент е настъпил!

 

Instructor

Ognian Gadoularov

"Confident, Responsible, Engaging, Calm, Well-mannered, Passionate, Positive, Protective, Interesting, Creative, Communicative, Very friendly, REVOLUTIONARY" - These are just some words that my friends and colleagues have said about me. I leave you to judge whether they are true. I am Youth worker and Trainer from Bulgaria. Currently working as a trainer specialized in trainings for communication and presentation skills. I am involved in interactive teaching and environmental education for children and youth. Also prepares and educates instructors for working with children and young people. Expert in conducting adventure programs based on methods of experiential learning and improving team performance. Certified instructor in rock climbing and slack lining. Since the autumn of 2011 I am part of the team of trainers of SALTO EuroMed, intended to promote international team conducting trainings in the context of Euro-Mediterranean cooperation and youth work. http://trainers.salto-youth.net/ognian-gadoularov/

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free