MOVING BEYOND – иновативни обучителни методи за лично и професионално развитие на младежи

Този проект се финансира от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Румънската национална агенция под номер – 2018-2-RO01-KA205-049977.