ACHIEVE – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници

Този проект се финансира от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер – 2016-2-BG01-KA205-023835.