Усмихни се! – Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи

Този проект се финансира от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер – 2019-1-BG01-KA105-061537.